TINH DẦU #225/ TWO TWO FIVE

エッセンシャルオイル | に - に - ご

TONE
 HƯƠNG GỖ, TRÊN NỀN XẠ HƯƠNG ĐẶC TRUNG

HƯƠNG THƠM TỪ
⠼NO.225 || TWO TWO FIVE - MUSKY NOTE

NOTE MÙI
 MUSKY / EXOTIC NOTE | BASE NOTE