XÀ BÔNG NHỰA THÔNG/ PINE TAR

アーティサナルソープ | パインタール

CÔNG DỤNG CHÍNH
 DƯỠNG ẪM & MỀM MẠI

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.106 | MỘT KHÔNG SÁU | ONE ZERO SIX |

LOẠI DA
 DA CHÀM & VẢY NẾN | DA MẶT & TOÀN THÂN