TINH DẦU #234/ TWO THREE FOUR

エッセンシャルオイル | に - さん - よん

TONE
 HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT LY CÀ PHÊ SỮA

HƯƠNG THƠM TỪ
⠼NO.234 || TWO THREE FOUR - AMBER NOTE

NOTE MÙI
 AMBER / ORIENTAL NOTE | BASE NOTE