TINH DẦU QUẾ CEYLON/ CEYLON CASSIA

エッセンシャルオイル | カシアシナモン

TONE
 HƯƠNG GỖ KHÔ, HƠI KHÓI, ẤM, NGỌT, LÔI CUỐN, MẬT ONG


⠼NO.319 | QUẾ CEYLON | CEYLON CINNAMON

NHÓM
 WOODY NOTE | MIDDLE NOTE