TINH DẦU #330/ THREE THREE ZERO

エッセンシャルオイル | さん - さん - ゼロ

TONE
 TƯƠI MÁT, NHẸ NHÀNG NHƯ NƯỚC

HƯƠNG THƠM TỪ
⠼NO.330 || THREE THREE ZERO - AQUATIC NOTE

NOTE MÙI
 AQUATIC NOTE | TOP NOTE