TINH DẦU #332/ THREE THREE TWO

エッセンシャルオイル | さん - さん - に

TONE
 ĐẶC TRƯNG VÀ RÕ NÉT SẮC CỦA HOA NHƯ MỘT MÀU HỒNG

HƯƠNG THƠM TỪ
⠼NO.332 || THREE THREE TWO - FLORAL NOTE

NOTE MÙI
 FLORAL NOTE | MIDDLE NOTE