TINH DẦU #335/ THREE THREE FIVE

エッセンシャルオイル | さん - さん - ご

TONE
 THE MÁT, THANH VÀ NHẸ CẢM GIÁC NHƯ PHẤN HOA

HƯƠNG THƠM TỪ
⠼NO.335 || THREE THREE FIVE - AQUATIC NOTE

NOTE MÙI
 AQUATIC NOTE | TOP NOTE