TINH DẦU #337/ THREE THREE SEVEN

エッセンシャルオイル | さん - さん - なな

TONE
 THANH MÁT VÀ NHẸ NHÀNG, KẾT THÚC VỚI SỰ NGỌT NHẸ

HƯƠNG THƠM TỪ
⠼NO.337 || THREE THREE SEVEN - AQUATIC NOTE

NOTE MÙI
 AQUATIC NOTE | TOP NOTE