NƯỚC HOA CHO VẢI - TẢO NƯỚC | THƯ THÁI

ファブリックミスト | 水苔

TONE
 WATER MOSS | CALMING

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.330 | THREE THREE ZERO | BA BA KHÔNG |

NOTE MÙI
 AQUATIC NOTE | TOP - MIDDLE