NƯỚC HOA CHO VẢI - TRÀ ĐEN | QUYẾN RŨ

ファブリックミスト | 紅茶

TONE
 BLACK TEA | CHARMING

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.110 | TRÀ ĐEN | BLACK TEA

NOTE MÙI
 FOUGÈRE - LEAFY - FRESH NOTE | TOP - MIDDLE