KHUẾCH TÁN QUE NÂU BE | TAUPE

ディフューザー 

TONE
 THANH THOÁT, NGỌT NGÀO TRÊN NỀN XẠ HƯƠNG TRẮNG

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.900 | NINE ZERO ZERO

NOTE MÙI
 FLORAL - MUSKY | BASE NOTE