KHUẾCH TÁN QUE HỒNG MAGENTA

ディフューザー 

TONE
 HƯƠNG NHIỀU LOÀI HOA TRÊN NỀN XẠ HƯƠNG ĐỎ

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.856 | EIGHT FIVE SIX

NOTE MÙI
 FLORAL | BASE NOTE