KHUẾCH TÁN QUE XANH VIRIDIAN

ディフューザー 

TONE
 THÂN THẢO, TƯƠI, NGỌT NHẸ, TRẦM, THƯ GIÃN

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.110 | ONE ONE ZERO

NOTE MÙI
 CITRUS | BASE NOTE