KHUẾCH TÁN QUE TÍM CẨM QUỲ | MAUVE

ディフューザー 

TONE
 TƯƠI MÁT VÀ NGỌT NGÀO NHƯ NGÀY GIÓ VỀ ĐÊM

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.756 | SEVEN FIVE SIX

NOTE MÙI
 CITRUS - CHYPRE | BASE NOTE