KHUẾCH TÁN QUE XANH LỤC BẢO | EMERALD

ディフューザー 

TONE
 HƯƠNG THƠM CỦA TẢO NƯỚC

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.330 | THREE THREE ZERO

NOTE MÙI
 AQUATIC - GREEN | MIDDLE NOTE