KHUẾCH TÁN QUE XANH CHÀM | INDIGO

ディフューザー 

TONE
 THẢO MỘC VÀ HOA TRÊN NỀN HƯƠNG GỖ

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.711 | SEVEN ONE ONE

NOTE MÙI
 CHYPRE - WOODY | BASE NOTE