KHUẾCH TÁN QUE ĐỎ ĐÔ | MAROON

ディフューザー 

TONE
 HOA THÂN THẢO, NGỌT, KHÔ, MÙI RIÊNG BIỆT, DỄ CHỊU

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.055 | ZERO FIVE FIVE

NOTE MÙI
 FLORAL | BASE NOTE