NƯỚC HOA XỊT PHÒNG: SYDNEY

ディフューザー 

TONE
 HƯƠNG BIỂN CÙNG VỚI BẠT NGÀN CÁNH ĐỒNG NHO

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.656 | SIX FIVE SIX

NOTE MÙI
 FOUGÈRE | MIDDLE NOTE