NƯỚC HOA XỊT PHÒNG: FLORENCE

ディフューザー 

TONE
 BẢN TÌNH CA CÙNG VỚI SỰ CỔ KÍNH VÀ TRÁNG LỆ

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.856 | EIGHT FIVE SIX

NOTE MÙI
 WOODY - SPICY | MIDDLE NOTE