NƯỚC HOA XỊT PHÒNG: TOKYO

ディフューザー 

TONE
 TÔ ĐIỂM VỚI NHIỀU SẮC THÁI ĐẶC TRƯNG

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.756 | SEVEN FIVE SIX

NOTE MÙI
 SMOKY | BASE NOTE