NƯỚC LAU SÀN BỒ HÒN & SẢ CHANH

フロアクリーナー

NƯỚC LAU SÀN
 DIỆT KHUẨN VÀ LÀM SẠCH

HƯƠNG THƠM TỪ
 TINH DẦU SẢ CHANH

NGUYÊN LIỆU
 BỒ HÒN