NƯỚC LAU SÀN BỒ HÒN & BẠC HÀ

フロアクリーナー

NƯỚC LAU SÀN
 DIỆT KHUẨN VÀ LÀM SẠCH

HƯƠNG THƠM TỪ
 TINH DẦU BẠC HÀ

NGUYÊN LIỆU
 BỒ HÒN