BƠ DƯỠNG THỂ BULGARIAN ROSE

ボディーバター | ブルガリアのバラ

BƠ DƯỠNG THỂ
 HƯƠNG CỦA QÚY PHÁI & SẮC ĐẸP

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.026 | HOA HỒNG BULGARY | ZERO TWO SIX |

NOTE MÙI
 FLORAL NOTE