BƠ DƯỠNG THỂ CEYLON CASSIA & BLUE CHAMOMILE

ボディーバター |  セイロンカシア&ブルーカモミール

BƠ DƯỠNG THỂ
 HƯƠNG CỦA TRẦM ẤM & GẦN GŨI

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.945 | CHÍN BỐN NĂM | NINE FOUR FIVE |

NOTE MÙI
 MUSKY NOTE