BƠ DƯỠNG THỂ VANILLA & OSMANTHUS

ボディーバター | キンモクセイとバニラ

BƠ DƯỠNG THỂ
 HƯƠNG CỦA QÚY PHÁI & SẮC ĐẸP

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.972 | CHÍN BẢY HAI | NINE SEVEN TWO |

NOTE MÙI
 FLORAL NOTE