DẦU HẠT TẦM XUÂN ORGANIC

トリートメントオイル 

DẦU DƯỠNG:
 DÀNH CHO DA DẦU

TIÊU CHUẨN:
 ORGANIC STANDARD 

CÔNG DỤNG:
 GIẢM MỤN