Perfume [Giảm giá áp dụng cho nồng độ EDP 25 và PAR 35] [Nồng độ EDT 10 và 18: Nhập mã COMBO2 để được giảm 10% khi mua từ 2 sản phẩm trở lên.]

Nhập mã COMBO2 khi thanh toán.