NƯỚC HOA CHO VẢI - HỒ LÝ | TẬN HƯỞNG

ファブリックミスト | リンゴンベリー

TONE
 LINGONBERRY | ENRAPTURING

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.577 | FIVE SEVEN SEVEN | NĂM BẢY BẢY |

NOTE MÙI
 FLORAL NOTE | BASE