NƯỚC HOA CHO VẢI - XÔ THƠM | LÔI CUỐN

ファブリックミスト | ウッドセージ

TONE
 WOOD SAGE | COMPELLING

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.956 | NINE FIVE SIX | CHÍN NĂM SÁU |

NOTE MÙI
 FOUGERE NOTE | MIDDLE