NƯỚC HOA CHO VẢI - XẠ HƯƠNG TRẮNG | MÊ HOẶC

ファブリックミスト | ホワイトムスク

TONE
 WHITE MUSK| MESMERIZING

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.900 | NINE ZERO ZERO | CHÍN KHÔNG KHÔNG |

NOTE MÙI
 AQUATIC NOTE | MIDDLE