Floor Cleaner

フロアクリーナー

NƯỚC LAU SÀN
 DIỆT KHUẨN VÀ LÀM SẠCH

HƯƠNG THƠM TỪ
 TINH DẦU

NGUYÊN LIỆU
 BỒ HÒN