XÀ BÔNG TRÁI BƠ/ AVOCADO

アーティサナルソープ | アボカド

CÔNG DỤNG CHÍNH
 LÀM SẠCH & DƯỠNG ẨM

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.094 | KHÔNG CHÍN BỐN | ZERO NINE FOUR |

LOẠI DA
 DA KHÔ | DA MẶT & TOÀN THÂN